Gratis hulpklasse beskikbaar

Daar is vanjaar weer ná skool ekstra klas in Wiskunde beskikbaar.  Dit word sonder enige ekstra koste aangebied en leerders word aangemoedig om hiervan gebruik te maak.

Leerders kan hul name op die lys op die betrokke klas se deur gaan skryf.  Let asb. daarop dat afsprake nie op die betrokke dag ná tweede pouse nog gemaak kan word nie.

MAANDAE
Gr. 10 – 12 | me. Rina Paul in k.25

DINSDAE
Gr. 8 – 9 | me. Nina Reynolds in k. 30

WOENSDAE
Gr. 10 – 12 | me. Carina Killian in  k.24

DONDERDAE
Gr. 8 – 9 | me. Elbie Keller in k.3
Gr. 10 – 12 | me. Desiré Coetzee in k.30

 

Vir navrae, kontak me. Desiré Coetzee