Ouers/voogde met dogters wat in graad 11 is, word van die vergadering wat op Dinsdag, 15 Januarie 2019 om 18:30 in die Lesingslokaal plaasvind, herinner.  

Daar sal van die geleentheid gebruik gemaak word om die graadhoof, me. Elana Kruger en registerpersoneel aan u bekend te stel waarna daar ook oor die Seniorkamp en Matriekafskeid se reëlings gesels sal word. 

Vir navrae, kontak me. ELANA KRUGER