Me. Winnie Viljoen, wat in 2019 as Bloemhof se nuwe adjunkhoof aansluit, het die skool op Donderdag, 18 Oktober besoek waar sy amptelik aan die personeel voorgestel is.    Sy was vriendelik genoeg om vir ons ’n bietjie van haarself  te vertel.

“Gun my die geleentheid om te noem hoe opgewonde ek is oor hierdie nuwe uitdaging wat vir my voorlê, en dat ek dit met oorgawe en entoesiasme sal aanpak!” sê sy en vertel dat sy in 1991 aan die Hoërskool Graafwater gematrikuleer het en daarna vir ’n BA-graad in tale aan die Universiteit van Stellenbosch ingeskryf het.  Me. Viljoen verwerf dié graad in 1994 met Afrikaans en Geskiedenis as hoofvakke en Engels as ekstra vak. 

Wat kan jy vir ons van jou universiteitsdae vertel?
Tydens my vier wonderlike jare as ’n Matie en Irene-inwoner, smee ek lewenslange vriendskappe met onder andere ’n oud Bloemhoffer. Ons twee besluit aan die einde van ons studies dat ‘die wêreld vir ons wag,’ en ons sluit aan by van die eerste groepe jong mense wat met werksvisas ander lande verken.

Waar in die buitewêled het jy getoer?
Ek spandeer twee wonderlike jare in Europa as aflos onderwyser vir die maatskappy LHR. Ek doen waardevolle ervaring op in klaskamerpraktyk en ondersteuningsdienste, maar dis ook hier waar die toer-gogga my byt.

Wanneer het jy na SA teruggekeer?  En waar het jou onderwysloopbaan hier begin?
In 1998 keer ek terug na Suid-Afrika en begin as Engelse onderwyser by Worcester Gimnasium. Ek was bevoorreg om vir 8 wonderlike jare saam met ’n baie spesiale groep onderwysers te werk. Gedurende my tydperk by WGHS kry ek ook die geleentheid om een van my passies uit te leef en ek stig die EARTH-klub (Every Action Reaching Out To Help) rondom 2002.

Wat presies het dié klub gedoen?
Ons begin om leerders bewus te maak van die behoeftes in hul omgewing en bemagtig hulle om ’n verskil te maak. Dit is vir my ’n riem onder die hart om te sien dat hierdie organisasie steeds baie aktief is!

Vertel vir ons kortliks van jou gesin.  
Nog ’n wonderlike gebeurtenis vind plaas in 2002, en dit is dat ek met een van die wonderlikste mense wat ek ken, Jaco Viljoen, trou. Ons is ook vandag die trotse ouers van ’n dogter, Tamika (13jaar/Gr.7) en ’n seun Benco (10jaar/Gr.4). Albei is in Laerskool Bastion.  As gevolg van nuwe werksgeleenthede vir my man, verhuis ons in 2005 na Brackenfell, Protea Hoogte, en ek begin as Toerisme en Engelse onderwyser by Hoërskool Monument Park (Kraaifontein).

Dis dan ook in Engels waarin jy by Monument Park bevorder is, nie waar nie?
Ja. In 2008 word ek bevorder na Departementshoof van Engels. Ek gebruik die volgende paar jaar om my opleiding en ervaring uit te brei in die bestuur van die vakgebied Engels; opstel van die vakbeleid en onderwysershandleiding in Engels; implementering van vakverbeteringsplanne ens. In hierdie tydperk ontvang Engels verskeie toekennings van die distrik en ons spog met baie goeie uitslae.

Ons weet dat ’n onderwyser se pligte veel verder as die klaskamer strek.  Waar was jy ook by die skool betrokke?
Op ander terreine aanvaar ek ook verantwoordelikheid vir ons RVL/Matriekraad en raak nou betrokke by leierskapsopleiding. Ek is ook deel van die skool se bestuurspan en help met die implementering van ’n nuwe dissiplinêre stelsel, prosesse en verhore. Die distrik versoek my ook om gedurende die Winter-/Lenteskool ekstra Engelse HT- klasse in van die minderbevoorregte/swakker presterende skole in ons omgewing aan te bied. Ek word ook genader om te help met die opstel van die algemene vraestelle (Gr. 12) vir Junie/September asook om opleidingsessies aan te bied vir nuwe Engelse onderwysers.

Ek was ook in beheer van die Prysuitdelingsfunksie en die fondsinsameling vir die Sewes Rugby dag in September. Hierdie jaar, as kultuurhoof, het ons die eerste keer ’n oorspronklike musiekblyspel op die planke gebring, definitief ’n produksie waarmee verder gegaan sal word volgende jaar.

Gemeenskapsbetrokkenheid lê jou dus baie naby aan die hart. 
Inderdaad.  Ek is ook die stigter van ’n tweede gemeenskapsdiensorganisasie, nl. #HeroesRoar by Monument Park, en was ongelooflik trots toe ons die nasionale ATKV-Handevat kompetisie in 2015 wen! Dit sal altyd een van my persoonlike hoogtepunte bly. Ander prestasies waarop ek ook nogal trots is, is die agtien jaar ervaring in die merk van die NSS-eksamen, vraestel 1 en 2 in Engels; die feit dat ek kandidate onder die top 3 in my vakgebied in die Wes-Kaap gehad het; verskeie akademiese toekennings ontvang het; nie net op distriksvlak nie maar ook op departementele vlak en dat ek ook hoof modereerder van JNA-eksamens(ANA) was.

Die aansoekproses vir die adjunkhoofpos was baie fel.  Wat is dit wat jy graag na Bloemhof toe wil bring?
Ek glo die ervaring as waarnemende adjunkhoof by Monument Park het my regtig baie gevorm omdat ek in beheer was van die implementering en opvolg van die hele assesseringsprogram. Dit het behels dat ek ’n assesseringsbeleid opgetrek het, die kurrikulum bestuur het vanaf die onderrig in alle vakke; moderering; opstel van akademiese tydlyne vir die personeel; oplaai van akademiese programme/eksamens/vak inligting op D6, tot by die opstel van eksamenroosters en inhandiging en verifiëring van punte, die optrek van statistieke na ’n kwartaal en implementering van verbeteringsplanne. Akademiese intervensie deur bv. die Winter-/Lente skool te bestuur, was ook deel van my portefeulje. By al die bogenoemde prosesse is kommunikasie met ouers, leerders, onderwysers en die Department van uiterste belang. Ek het ook die onderwysersopleiding aangaande alle aspekte rondom kurrikulum, formele en informele assessering behartig. My twee jaar as hoofopsiener van die NSS eksamens en voorsitter van die SAOK-komitee / Onreëlmatigheidskomitee glo ek is ook van baie waarde.

Dit klink of jy ’n baie besige persoon is.  Wat doen jy as jy nié werk nie.  
Daar is maar min tyd om my uit te leef in my persoonlike belangstellings, omdat die onderwys so ’n ongelooflike passie by my is…maar ek geniet nogal kuiers saam met vriende en familie. Ek is lief vir gesels en lag, my kantoordeur is altyd oop vir ’n geselsie, of net om te hoor hoe dit gaan. Die see spreek tot my siel, en ek hou daarvan om rond te reis en nuwe plekke te verken – en as ek nie fisies
kan rondreis nie, dan gryp ek ’n boek…jy kan nie ’n taal gee as vak en nie lief wees vir lees nie!

Watter lewenswaarheid kan jy met Bloemhoffers deels?
Ek glo almal het die reg op geluk, dit is ’n besluit, ongeag jou omstandighede of agtergrond – ek het al van die armste mense die gelukkigste gesien! Elke persoon het iets om by te dra tot die samelewing en wanneer ons dit besef, styg ons selfwaarde en sal ons mekaar beter hanteer. Om te kan gee,is klaar ’n beloning.

Me. Viljoen sluit op 1 Januarie 2019 amptelik by ons personeelkorps aan.