Die nuwe huisleiers vir 2018/19 meen hulle is gebore om reg te wees vir groot gees…

Die eerste groot uitdaging vir die nuwe Geeskomitee is om die draai: Die interhuis-atletiek vind op Woensdag, 19 September 2018 plaas en die huisleiers van Huis Hofmeyr, Huis Joubert en Huis Neethling moet sorg dat daar groot gees op die dag heers. Daar word reeds hard aan krete geoefen en aan kostuums vir die optog beplan.

“Ons missie vir 2018/2019 is om voort te bou op die goeie gees wat reeds in die skool bestaan,” sê Mieke Deyzel, Hofmyer se nuutverkose huiskaptein. Esteé van Heerden, huiskaptein van Neethling, beaam dit: “En nie net by groot byeenkomste soos die 4M, die interhuis en Interskole nie, maar dwarsdeur die jaar.”

Joubert se huiskaptein, Ingerése Keuzenkamp, erken dat sy al in graad 8 besluit het dat sy eendag ’n huisleier wil wees. “Ek wou al van toe af met my hele hart een word. Dit was vir my ‘n groot droom en ek voel baie geëerd om die Lucie Joubert-span te verteenwoordig.”

Huisleiers word, nes die VRL, deur die leerders verkies en dien eers as dirigente vir Bloemhof se drie huise tydens byeenkomste soos die interhuisatletiek, -kultuur en –swem, en later as die dirigente by die 4M en die Interskole teen Oranje. Vanjaar is daar drie huisleiers per huis.

“Ek sien ongelooflik uit na die jaar en ek glo ons as huisleiers gaan ’n groot verskil in Bloemhof maak,” sê Ingerése. Maar huisleier-wees is nie net lekker nie, dit behels ook ’n groot werk, iets waarvoor hulle reg is. “Gees skep eenheid in die skool,” meen Esteé. “en omdat eenheid nog altyd vir Bloemhof belangrik was, het óns ’n groot verantwoordelik.”

Huis Hofmeyr

Huis Hofmeyr se huisleiers is v.l.n.r. Anmar Brand, Mieke Deyzel (huiskaptein) en Mila Aggenbach.

Huis Joubert

Huis Joubert se huisleiers is v.l.n.r. Denike le Roux, Ingerése Keuzenkamp (huiskaptein) en Marguerite le Roux.

Huis Hofmeyr

Huis Neethling se huisleiers is v.l.n.r. Amy Simons, Esteé van Heerden (huiskaptein) en Jolie Voges.