Die Liza Midgley-wisseltrofee word jaarliks by die prysuitdeling aan ‘n verdienstige graad 12-leerder toegeken wat oor vyf jaar ereklere in Akademie, Sport én Kultuur behaal het. 

Om te kwalifiseer, moes ereklere in die afgelop vyf jaar in al drie kategorieë  (volklere in twee en halfklere in een van van die kategorieë) aan jou toegeken wees.  Leerders wat by die 2018-prysuitdeling ereklere ontvang, mag dit ook in ag neem.  

Voltooi die aanlyn nominasievorm voor of op Woensdag, 19 September by bit.ly/LizaMidgleyTrofee of hier onder.