Kondisionering vir die hokkie- en netbalbuiteseisoen begin Maandag, 10 September.  Daar word van speler verwag om ten minste twee sessies per week by te woon.

  • Hokkie:  Maandae en Woensdae vanaf 14:30-15:30 by me. Nina Reynolds
  • Netbal: Maandae, Dinsdae en/of Woensdae vanaf 14:30-15:30 by me. Mitzi Marais

Kry die volledige atletiek- en kodisioneringsoefenprogram hier.