Die klerebank sal tydens die eksamen verkorte ure hê, maar reeds om 09:00 oopmaak sodat leerders tydens pouse die winkel kan besoek.  Die ure sal as volg wees:

  • Maandag, 22 Mei 2018:  10:00 – 15:00 [normale ure]
  • Woensdag, 23 Mei 2018:  10:00 – 12:00 [verkorte ure]
  • Donderdag, 24 Mei 2018:  09:00 – 12:00 [eksamen ure]
  • Maandae, Woensdae en Donderdae tydens die eksamen:  09:00 – 12:00