Die betaalkantoor sal môre, 17 Mei 2018, reeds om 12:45 sluit.