Die atletiekprogram vir kwartaal 3 en 4 kan nou by www.bloemhofschool.co.za/atletiek gevind word.