Meer oor Bloemhof

Die HMS Bloemhof is die oudste Afrikaansmedium meisieskool in Suid-Afrika en word tans deur die WKOD as die beste Afrikaansmedium hoërskool in die Wes-Kaap gereken.  Vind hier meer uit oor ons skool se geskiedenis en ander algemene skoolinligting.

Akademie

Akademiese uitnemendheid is sinoniem met Bloemhof.  Kliek hier vir inligting oor ons akademiese uitslae, die vakke wat aangebied word en algemene inligting oor vakkeuses en vakveranderinge. 

Sport

Met professionele afrigting en wêreldklas fasiliteite is dit vanselfsprekend dat Bloemhof ook op die sportveld presteer.  Die jongste uitslae, programme en algemene inligting oor die verskillende sportsoorte kan hier gevind word.

Kultuur

Bloemhof bied ‘n wye verskeidenheid kultuuraktiwiteite aan.  Lees hier meer oor die koor, die twee orkeste, die toneelgeselskappe, ons debat- en redenaarspanne en die verskeie verenigings van ons skool.

Vind uit waarom die HMS Bloemhof uniek is en hoe jy hier by ons kan blom.