021 887 3044
admin@bloemhofschool.co.za

Meer oor Bloemhof

Die HMS Bloemhof is die oudste Afrikaansmedium meisieskool in Suid-Afrika en word tans deur die WKOD as die beste Afrikaansmedium hoërskool in die Wes-Kaap gereken.  Vind hier meer uit oor ons skool se geskiedenis en ander algemene skoolinligting.

Akademie

Akademiese uitnemendheid is sinoniem met Bloemhof.  Kliek hier vir inligting oor ons akademiese uitslae, die vakke wat aangebied word en algemene inligting oor vakkeuses en vakveranderinge. 

Sport

Met professionele afrigting en wêreldklas fasiliteite is dit vanselfsprekend dat Bloemhof ook op die sportveld presteer.  Die jongste uitslae, programme en algemene inligting oor die verskillende sportsoorte kan hier gevind word.

Kultuur

Bloemhof bied ‘n wye verskeidenheid kultuuraktiwiteite aan.  Lees hier meer oor die koor, die twee orkeste, die toneelgeselskappe, ons debat- en redenaarspanne en die verskeie verenigings van ons skool.

WAT MAAK BLOEMHOF UNIEK?

Om te presteer, is nie ons skool se uitgangspunt nie. Dát ons leerders op akademiese, sport- en kultuurgebied presteer, is bloot die produk van passie, selfvertroue, deursettingsvermoë en gesonde werksetiek.

Ons glo in Moedertaalonderrig

Onderrig in Bloemhof geskied in Afrikaans, want leerders wat in hul moedertaal onderrig word,  ontwikkel die nodige vaardighede om ook op universiteit te presteer, al is die onderrigmedium daar oorwegend Engels. Daar word baie klem op die aanleer van kritiese denkvaardighede gelê, want leerders word voorberei vir ’n wêreld waar probleemoplossing net so belangrik soos vakkennis is. Boonop is Bloemhof ná die 2017 NSS-eksamens weer aangewys as die beste Afrikaansmediumskool in die Wes-Kaap.

Ons is 'n enkelgeslagskool

Goeie dissipline in ons klaskamers beteken dat leerders vinnig en doeltreffend werk en as enkelgeslagskool is die meisies gemaklik om in mekaar se teenwoordigheid op skoolwerk te fokus.  In 2017 was enkelgeslagskole weer in die meerderheid van die top 20 skole in die Wes-Kaap. 

"Skool" kan ook "pret" beteken

Skool moet ook lekker wees en om pret te hê, is een van Bloemhof se strategiese doelwitte. Verskeie prettige aktiwiteite word deur die leerders beplan en bestuur en dra daartoe by dat leerders eendag met heimwee kan terugdink aan hulle skooldae.

Leer vir die lewe, nie net vir die eksamen nie

Bloemhoffers berei tussen graad 8 en 12 nie net vir die NSS-eksamen voor nie, maar ook vir die lewe. Ons is ‘n waardegedrewe skool en moedig ons leerders aan om met respek, afgerondheid en integriteit die lewe aan te pak, altyd goeie werksetiek te handhaaf en vir mekaar, vir ander mense en vir die omgewing om te gee.

Potensiaal is belangriker as prestasie

Die HMS Bloemhof se visie is om gelukkige mense te hê wat hulle potensiaal in ’n doeltreffende, aangename en volhoubare omgewing ontdek en ontwikkel. Met ’n span toegewyde, hoogsbekwame opvoeders en professionele afrigters is Bloemhof die plek om te wees.

Waarvoor wag jy?

Jy kan ook jou potensiaal by die HMS Bloemhof ontdek en ontwikkel!

Doen nou aansoek!